Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Titulacións en Extinción

Vostede está aquí

 

Calendario de extinción e información importante das Enxeñarías en extinción

A normativa xeral establece que as titulacións en extinción deben ofrecer aos estudantes a oportunidade de examinarse das materias que teñan pendentes durante tres anos desde o último curso en que se impartiron ditas materias.

Adicionalmente, e en base ao convenio subscrito o 25.11.1997 polo tres universidades do SUG, a Resolución Reitoral de 27 de setembro de 2012 ofrece a posibilidade de examinarse -en determinadas condicións- por unha única vez máis. Para iso debe cubrirse o seguinte impreso de solicitud, que se debe entregar na Administración do Centro antes do 31.03.2016.

O calendario de extinción establece, para as titulacións impartidas na Facultade de Informática:

  • Enxeñaría Informática

    • Últimas oportunidades de exame: curso 2016/17
    • Últimas oportunidades para defender o PFC: curso 2017/18

Máis información

Información sobre os Proxectos Fin de Carreira das Enxeñarías en extinción

 

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña