Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Aulas

Vostede está aquí

 

As aulas de docencia atópanse no andar 2 e andar 3 da Facultade de Informática (FIC) e no andar 3 do Edificio da Área Científica (AC).

Actualmente existen 4 aulas grandes (120 postos) e 13 pequenas (60, 40 e 36 postos). Todas contan con proxector e equipo informático para o profesor. Para realizar probas de avaliación existe un aula de exames. 

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

Mais información en https://espazos.udc.es/centers/614/spaces

 

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña