Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Classrooms

You are here

(INGLES)

As aulas de docencia atópanse no andar 2 e andar 3 da Facultade de Informática e no andar 3 do edificio Área Científica. Actualmente existen 4 aulas grandes (120 postos) e 10 pequenas (60 e 40 postos). Para realizar probas de avaliación existe un aula de exames. 

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

Táboa de aulas, capacidades e dimensións

Aula Capacidade Dimensión Características
3.0 132 169,19 m² 12 filas de 11 mesas
3.1 132 169,19 m² 12 filas de 11 mesas
3.2 132 171,40 m² 12 filas de 11 mesas
3.3 132 171,40 m² 12 filas de 11 mesas
2.0a, 2.0b, 2.1a, 2.1b 60 85 m² 5 filas de 12 mesas
18 tomas eléctricas na parede
2.2a, 2.2b, 2.3b 60 85 m² 5 filas de 12 mesas
18 tomas eléctricas na parede
2.5w 40 87,19 m² 20 mesas de laboratorio con tomas eléctricas
2.6w 40 88,04 m² 20 mesas de laboratorio con tomas eléctricas
2.7w 40 88,04 m² 20 mesas de laboratorio con tomas eléctricas
exames 264 403,52 m²  

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña