Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Special Rooms

You are here

(INGLES)

A Facultade de Informática (FIC) conta con espacios adaptados á realización de outras actividades, como pode ser celebración de reuniones, impartición de cursos, charlas por vidoeconferencia, etc...

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

Táboa de salas e características

salas especiais (FIC)
Andar nome características
0 S.0.1 Despacho cuádruple para profesores visitantes.
0 S.0.2 Seminario para reunións
1 Sala de Xuntas Destinada á celebración de reunións. Conta con 40 sillas e cañón de proxección.
1 S.1.1 Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección.
1 S.1.2 Seminario para reunións
2 Aula de Graos Destinada á defensa de Traballos Fin de Grao e Tesis Doctorais, conferencias, charlas por videoconferencia, etc. Conta con cañón de proxección e equipo de videoconferencia.
2 S.2.1 Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección e equipo de videoconferencia.
3 S.3.1 Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección.
3 S.3.2 Seminario para reunións.
4 S.4.1 Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección.
4 S.4.2 Seminario para reunións.

Ademáis, o centro conta con salas de reunións para os grupos de investigacións.

andar nome grupo de investigación
0 SR.0.1 Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA)
0 SR.0.2 Laboratorio de Bases de Datos (LBD)
1 SR.1.1 Telemática
1 SR.1.2 Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)
2 SR.2.1

Modelización, Optimización e Inferencia Estadística (MODES) e Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA)

2 SR.2.2 Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos (RNASA)
3 SR.3.1 Laboratorio de Ingeniería del Software
3 SR.3.2 Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA)
4 SR.4.1 Models and Applications of Distributed Systems (MADS)
4 SR.4.2 Information Retrieval Lab (IRLAB)

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña