Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Library

You are here

(INGLES)

Ubicación: Andar 0

Horario: 8:30 a 21:30 horas, de luns a venres

Teléfono: 981167000 extensión 1288

A bliblioteca reune na sua colección aproximadamente 25.570 exemplares, que abranguen as diversas áreas do coñecemento propias da Facultade de Informática, destacando unha sección de títulos recomendados onde se atopan as lecturas básicas para as asignaturas impartidas na facultade. Tamén se permite a consulta de revistas, así como proxectos fin de carreira e tesis doctorais presentadas na mesma. Conta cun/ha director/a de biblioteca, un/a bibliotecario/a e tres auxiliares técnicos de biblioteca.

Desde 2015, alberga o fondo bibliográfico de María Wondenburger.

Persoal:  directorio UDC 

Web:  biblioteca FIC

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña