Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Mobility

You are here

La Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña participa en diferentes programas de movilidad:

  • Erasmus +
  • Convenios bilaterales
  • SICUE

Más información:

Dobre grao coa Universidade de Gales del Sur

A UDC ten asinado un convenio para que os estudantes da FIC poidan obter dous graos universitarios sempre que cursen e aproben 60 créditos na Universidade de Gales del Sur (University of South Wales, en Reino Unido). O finalizar todos os estudos, o estudante terá os seguintes títulos:

Para participar no programa, é imprescindible:

  • Ter superadas todas materias de primeiro e segundo curso do Grao en Enxeñaría Informática ao finalizar o curso anterior á mobilidade
  • Posuír un nivel equivalente a C1 de inglés. Máis concretamente, o nivel de inglés esixido é IELTS 6.0, TOEIC 880 ou TOEFL 80. Para aqueles estudantes que non teñan acreditado o nivel, e estén interesados en participar no programa, realizase una proba de nivel de inglés.

Aínda que a equivalencia entre materias está pensada para estudantes que teñan superado só primeiro e segundo curso do grao na FIC, é posible a participación no programa de estudantes matriculados en materias de terceiro curso no curso anterior. Estudiarase de forma particular eses casos.

Entre os alumnos solicitantes haberá a posibilidade dunha mobilidade Erasmus, que se otorgará tendo en conta o expediente académico.

No seguinte documento pódese consultar o procedemento para a solicitude e xestión do recoñecemento de materias para os alumnos interesados (aprobado pola comisión académica do centro o 3 de setembro de 2014): procedemento

A continuación inclúese o formulario de solicitude en diferentes formatos: formato doc, formato odt, formato pdf.

Pode consultarse máis información na wiki.

Contacto: 

Responsable de mobilidade do centro: Óscar Pedreira Fernández.

Email de contacto: erasmus.fic @ udc . es

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña