Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Salas Especiais

Vostede está aquí

 

A Facultade de Informática (FIC) e o Edificio da Área Científica (AC) contan con espacios adaptados á realización doutras actividades, como pode ser celebración de reuniones, impartición de cursos, charlas por videoconferencia, etc... O espazo máis amplo é o Salón de Actos, de 796.23 m² cunha capacidade de 520 asentos, que conta con cañón de proxección con soporte vga/hdmi e megafonía.

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

Seminarios e salas de reunións (FIC)
Andar Denominación Características
0 S.0.1 - Despacho de profesores e investigadores visitantes 4 postos de traballo. Conexión Internet á rede intraEventos
S.0.2 - Seminario Proxector, pizarra dixital, mesa do profesor e 15 pupitres
1 S.1.1 - Seminario Proxector, pizarra, mesa do profesor e 15 pupitres
S.1.2 - Sala de reunións  
2 Aula de Graos Destinada á defensa de Traballos Fin de Grao e Tesis Doctorais, conferencias, charlas por videoconferencia, etc. Conta con cañón de proxección e equipo de videoconferencia
S.2.1 - Seminario Proxector, pizarra, mesa do profesor e 15 pupitres
S.2.2 - Seminario UADI
3 S.3.1 - Seminario Proxector, pizarra, mesa do profesor e 15 pupitres
S.3.2 - Sala de reunións  
4 S.4.1 - Seminario Proxector, pizarra, mesa do profesor e 15 pupitres
S.4.2 - Sala de reunións  
Andar Denominación Características

 

Seminarios e salas de reunións (AC)

1 S1.01 - Seminario Proxector, videoconferencia, pizarra, mesa do profesor e 15 pupitres
SR1.01 - Sala de reunións  
SR1.02 - Sala de reunións Compartida coa Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de A Coruña (ETSECCP)
3 S3.01 - Seminario Proxector, pizarra, mesa do profesor e 8 pupitres
S3.02 - Seminario Proxector, videoconferencia, pizarra, mesa do profesor e 15 pupitres
SR3.01 - Sala de reunións  

 

A Facultade de Informática (FIC) conta con salas de reunións para os grupos de investigación:

Andar Denominación Grupo de Investigación
Salas de reunións para os grupos de investigación (FIC)
0 SR.0.1 Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA)
SR.0.2 Laboratorio de Bases de Datos (LBD)
1 SR.1.1 GTEC
SR.1.2 Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)
2 SR.2.1 Modelización, Optimización e Inferencia Estatística (MODES) e Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA)
SR.2.2 Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos (RNASA)
3 SR.3.1 Laboratorio de Enxeñaría do Software
SR.3.2 Laboratorio de Investigación y Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA)
4 SR.4.1 Models and Applications of Distributed Systems (MADS)
SR.4.2 Information Retrieval Lab (IRLAB)

 

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña