Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Laboratorios

Vostede está aquí

 

Os laboratorios de prácticas atópanse no andar 0, 1 e 2 da Facultade de Informática (FIC). Os laboratorios de investigación atópanse no andar 0,1 ,2, 3 e 4 da Facultade de Informática e no andar 2 do Edificio da Área Científica (AC).

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

Laboratorios de prácticas

Existen 4 laboratorios de prácticas equipados con equipos informáticos con sistemas operativos Windows y Linux.

A maiores, o centro conta con 5 laboratorios wifi (w), un laboratorio de Electrónica e Robótica (0.6) e un laboratorio para alumnos de proxectos fin de máster e grao no Edificio da área Científica (AC). Todos os laboratorios teñen un equipo do profesor e un canón de proxección. Ademais contan con cableado VGA/HDMI para conectar o portátil do profesor.

Mais información en https://espazos.udc.es/centers/614/spaces

Laboratorios de Investigación

Existen 11 laboratorios onde desenvolven os seus traballos de investigación o profesorado do centro, os doutorandos en fase de preparacion de tese e contratados de proxectos de investigación subvencionados polas administracións públicas ou polas empresas. Atópanse no edificio da Facultade de Informática e no Edifico da Área Científica (AC).

Denominación Andar Grupo de Investigación
Laboratorios de Investigación (FIC)
0.1 0 Língua e Sociedade da Información (LYS)
Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA)
0.2 Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)
Investigadores non adscritos a grupos
1.1 1 Telemática
1.2 Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)
2.2 2 Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos (RNASA)
2.1 Modelización, Optimización e Inferencia Estatística (MODES)
Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA)
3.1 3 Laboratorio de Bases de Datos (LBD)
3.2 Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA)
Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial (LIA2)
4.1 4 Models and Applications of Distributed Systems (MADS)
4.2 Information Retrieval Lab (IRLAB)

 

 

 

Denominación Andar Grupo de Investigación
Laboratorio no Edificio da Área Científica
2.04 2 Grupo de Tecnoloxía Electrónica y Comunicacións (GTEC)

 

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña