Tribunais e horarios de defensa dos TFGs para a convocatoria adiantada a novembro do curso 2017/18

Composición, data, hora e lugar de celebración