Resolución incidencia de acceso a linux

O pasado venres 28/04 aconteceu un importante fallo hardware no sistema de almacenamento da FIC.

O citado fallo provocou que non estivera accesible o volumen donde se almacenan os directorios "home" do SO Linux correspondentes aos estudantes do Grao en Enxeñería Informática e, por conseguinte, os estudantes non tiñan acceso as súas carpetas.

Mentres se estaba a analizar a incidencia, esa mesma data 28/04, habilitaronse directorios "home" temporais para permitir o acceso.

Finalmente, non foi posible recuperar o acceso ao volumen que contiña os "home" de data 28/04. Consecuentemente tuveronse que restaurar os directorios "home" a partir da derradeira copia de seguridade dispoñible, de data 27/04.

Lamentamos as molestias que poida ter ocasionado esta incidencia completamente allea a nosa voluntade.