Resolución dos procedementos de "Permuta" e "Cambio de Grupo"

Curso 2019/20

Xa foron procesadas todas as solicitudes recibidas para os procedementos de "Permuta" e "Cambio de Grupo".

Para os alumnos do GEI:

  • Na entrada "Ou meu horario" do menú de espazos.udc.es, cada solicitante xa pode ver o resultado da súa asignación de grupo/horario.
  • Se a súa solicitude foi concedida verá unha nova asignación, por contra, se foi denegada verá a mesma que tiña.

Para os alumnos do GCED:

  • Os solicitantes poden consultar a nova asignación de grupos aquí.