Resolución do procedemento de "Permuta" de grupo/horario

Curso 2020/21. GEI e GCED

Xa foron procesadas todas as solicitudes recibidas para o procedemento de "Permuta” de grupo/horario.

O único motivo de denegación foi a non coincidencia exacta de materias entre os alumnos que solicitaban a "Permuta".

Para os alumnos do GEI:

Na entrada "Ou meu horario" do menú de espazos.udc.es, cada solicitante xa pode ver o resultado da súa asignación de grupo/horario.

Se a súa solicitude foi concedida verá unha nova asignación, por contra, se foi denegada verá a mesma que tiña.

Para os alumnos do GCED:

Os solicitantes poden consultar a nova asignación de grupos aquí