Proba de nivel de inglés para programas bilingües

Curso 2017/18

Os alumnos que solicitan o ingreso nos programas biligües e que non poidan acreditar o nivel de inglés requerido terán que realizar unha proba no Centro de Linguas. Dita proba constará dunha parte escrita (redacción) e unha proba oral.

 

Parte escrita: será o 5 de setembro ás 10:00 horas. Aula 2.5 Facultade de Filoloxía.

Proba oral: a hora e o día será publicada na web.

Os resultados dos exames estarán publicados o día 11.

Os alumnos interesados deben comunicalo e inscribirse na Administración do centro.