Premios a TFG, TFM e tese doutoral no ámbito da ciberseguridade

Cátedra en Ciberseguridade

A Cátedra R InterUniversitaria (Universidade de Vigo, Universidade da Coruña) convoca os premios á TFG, TFM e tesis doutoral no ámbito da ciberseguridade (defendidas nos cursos académicos 2017-2018 e 2018-2019).

Pódese encontrar toda a información na Web da cátedra: catedrarciberseguridade.com.

Pódese consultar calquera dúbida coa Dirección da cátedra na Universidade de Vigo (avilas@det.uvigo.es) ou na Universidade da Coruña (carlos.dafonte@udc.es)