Prazo Extraordinario de Matrícula en Mestrados Universitarios

Do 18 ao 22 de decembro de 2017

Ao amparo do procedemento extraordinario de preinscripción en mestrados universitarios para alumnos que non estean en posesión dun título universitario (acordo do Consello de Goberno de 23 de marzo de 2015), ábrese un período extraordinario de matrícula do 18 ao 22 de decembro de 2017.

Os interesados solicitarano previamente mediante instancia dirixida ao decano, e deben estar preinscritos nalgún dos períodos ordinarios de preinscrición e matrícula.