Prazo de solicitude de avaliación por compensación

Do 10 de febreiro ata o 2 de marzo de 2020

Normativa: https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/av...

A solicitude de avaliación por compensación irá dirixida, mediante instancia, ao decano.