Prazo de solicitude de avaliación por compensación

Do venres 9 de febreiro ao venres 1 de marzo, 2024

O prazo de solicitude de Avaliación por compensación abrirá a partir do venres 9 de  febreiro ata o venres 1 de marzo de 2024.

Normativa: https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/avaliacion_compensacion_mod2016.pdf_2063069294.pdf

A Solicitude irá dirixida mediante instancia ao decano, e enviarase preferiblemente a "administracion.fic@udc.es" dende o correo electrónico institucional do alumno (@udc).