Prazo de solicitude de avaliación por compensación

Do 18 de decembro, 2023 ata o 9 de xaneiro, 2024

O prazo de solicitude da avaliación por compensación abrirá a partir do luns 18 de decembro de 2023 ata o 9 de xaneiro de 2024.

Normativa: https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/avaliacion_compensacion_mod2016.pdf_2063069294.pdf

A Solicitude irá dirixida mediante instancia ao decano, e enviarase preferiblemente a "administracion.fic@udc.es" dende o correo electrónico institucional do alumno (@udc)