Prazo de solicitude de avaliación por compensación

Do 23 de febreiro ao 15 de marzo de 2021

Normativa:

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/av...

A solicitude de avaliación por compensación irá dirixida, mediante instancia, ao decano.