Peche dos formularios de solicitudes de cambios de grupo e permutas

Todos os alumnos da Facultade

Recórdase que o mércores 20 de setembro é a data límite para encher os formularios de solicitude de cambio de grupo ou de permutas  para todos os alumnos da facultade, tanto os matriculados de primeira vez como os que teñan matrícula de continuación.

Formulario de solicitude de cambio de grupo por causas xustificadas (require autenticación coas credenciais da UDC) → https://forms.office.com/e/esWa6RHNqPFormulario de solicitude de permuta del grupo entre dous alumnos con matricula equivalente (require autenticación coas credenciais da UDC) → https://forms.office.com/e/YWtfL8VuhN