Optimización e repartición nalgúns problemas de decisión multi-axente ou con elementos estocásticos

Defensa tese doutoral

Defensa da tese doutoral: "Optimización e repartición nalgúns problemas de decisión multi-axente ou con elementos estocásticos"

Autor: Juan Carlos Gonçalves Dosantos.

Directores: Julián Costa Bouzas e Ignacio García Jurado.

Dataa: Venres 19 de Febreiro de 2021 as 11:00.

Ligazón para o acto público de defensa: fai clic aquí