Oferta de Prácticas Curriculares

Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

Oferta e información no taboleiro dixital do grao, O acceso está condicionada a aqueles alumnos que estean correctamente matriculados no título