Novo método de acceso a equipos de aulas e laboratorios

Cambios no acceso e na contorna de traballo

Este novo curso fixéronse unha serie de cambios en canto ao acceso e á contorna de traballo nos equipos informáticos das aulas e laboratorios da FIC.

A continuación tedes un breve resumo dalgúns dos cambios máis importantes:

  • Novo método de acceso. Máis información aquí.
  • Unificación de directorio de usuario. Este novo curso unificáronse os directorios de usuario de windows e de linux, de maneira que se pode acceder ás mesmas cartafoles desde os dous sistemas.
  • Acceso a máquinas de referencia. Cambios configuración X2GO. Máis información aquí aquí.