Monitores para A Hora do Código

Imos organizar un evento de A Hora do Código (https://hourofcode.com/es) na FIC durante a mañá do sábado 16 de decembro. 

Necesitamos monitores/as...

Será só 1 hora con nenos y nenas (co seu correspondente adulto responsable) en aulas con mais monitores. Fácil e divertido.

Se quieres colaborar, manda un mail a decanato.fic@udc.es.

Máis Info | https://hourofcode.fic.udc.es/