“Modelos mixtos de Poisson: aplicacións a datos de áreas pequenas”

Defensa tese doutoral

Defensa da tese doutoral: “Modelos mixtos de Poisson: aplicacións a datos de áreas pequenas”

Autor: Miguel Boubeta Martínez.

Directores: María José Lombradía Cortiña e Domingo Morales González.

Data: Martes 30 de Junio de 2017 as 11:00.

Lugar: Aula de Graos "Victor Gulías", Facultade de Informática.