Investigador/desenvolvedor en aprendizaxe automático e robótica

CITIC - UDC