GEI - Tribunais de defensa de TFG - Xuño 2019

Horarios, datas e tribunais. Convocatoria de xuño

Publicados os horarios, datas e tribunais para a defensa dos Traballos Fin de Grao en Enxeñaría en Informática na convocatoria de xuño do curso 2018/19