Federación Gallega de Enfermedades Raras e Crónicas-FEGEREC

Asistencia a usuario de tecnoloxías da información

Contrato media xornada - 1 ano

CONTACTO: fegerec@cofc.es - 981 234 651  (antes do 30/12/20)