Estudio numérico de problemas acústicos harmónicos en tempo para medios multicapa utilizando...

Defensa tese doutoral

Defensa da tese doutoral: "Estudio numérico de problemas acústicos harmónicos en tempo para medios multicapa utilizando métodos de partición da unidade baseados en elementos finitos (PUFEM)"

Autor: Paula María López Pérez

Directores: Luis Hervella Nieto e Andrés Prieto Aneiros

Data: Venres, 22 de setembro de 2017

Hora:11:00

Lugar: Aula de Graos "Victor Gulías", Facultade de Informática.