Enquisa de satisfacción do alumnado de GRAO cos títulos - 2020/21

A túa participación é importante!

Abertas as enquisas de satisfacción cos títulos da facultade ata o próximo 31 de maio no seguinte ligazón

Lembra que a FIC ten un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) que busca principalmente garantir a calidade do funcionamento do centro, e particularmente o das titulacións das que este é responsable. Por iso a túa participación é importante!