Charla: Solución de Reporting Regulatorio - Adrián Pacheco Paz - Álamo Consulting

Martes 10/12 - 18:30 h. - Aula 2.6

Contidos

1.Presentación de ÁlamoConsulting.

2.Situación previa e necesidades do mercado.

3.Enfoque de solución.

4.Perímetro Funcional e oferta de servizos.

5.Arquitectura da solución.

6.Coñecementos e perfís involucrados no proxecto.