Charla informativa: Traballo Fin de Grao curso 2020/2021

Martes 28/04/2020, 16:00h - Dispoñible en Stream

Orientada a alumnos do GEI que teñan intención de realizar o TFG durante o vindeiro curso académico

Ver en Stream: https://web.microsoftstream.com/video/b6a37475-4343-4b96-8bfd-652b91504987