Charla informativa: Prácticas en Empresa GEI curso 2020/2021

Martes 28/04/2020, 17:30h - Dispoñible en Stream

Orientada a alumnos do GEI que teñan intención de realizar prácticas externas durante o vindeiro curso académico.

Ver en Stream: https://web.microsoftstream.com/video/8180e46a-b0db-425c-8234-aa77b975294b