Charla: Explotación de Almacéns de Datos

José Manuel Pérez e Rubén González - SolidQ

Contidos:

1.Introducción ao Data Warehouse

2.Metodoloxías Inmon e Kimball (Diferencias, DW vs Datalake)

3.Procesos ETL (SCD, Control de Stocks)

4.Explotación do Data Warehouse (Informes directos, Tabulares, Power BI)

5.Minería de datos (Definición, tipos de tareas)