Cambios puntuáis no calendario de exames de xaneiro e nos horarios do Q8 do GEI

O pasado 22 de decembro de 2022, a Xunta de Facultade da Facultade de Informática aprobou os seguintes cambios:

  • Se intercambian as datas dos exames das materias "Deseño e Análise de Algoritmos" (2.DAA) e "Modelización Estadística de Datos de Alta Dimensión" (2.MED) do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos.
  • O exame da materia "Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas" (4ec.EII) do Grao en Enxeñaría Informática se celebrará o 20 de xaneiro ás 15.30.
  • O grupo 4si.PSI.41 da materia "Planificación de Sistemas de Información" do Grao en Enxeñaría Informática se impartirá os venres de 13.00 a 14.30.

O resultado dos cambios está reflectido nos seguintes documentos: