Aviso a estudantes de Enxeñaría Informática

Avaliación de memorias de prácticas en empresa

Dado que o presente curso 2016/17 é o último en que poden cualificarse materias troncales, obrigatorias, optativas e de libre configuración da titulación de Enxeñaría Informática, establécese o 1 de xullo de 2017 como data límite para a entrega de memorias de Prácticas en Empresa realizadas por estudantes da devandita titulación.