Asignación de estudantes a grupos de prácticas

Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos. 2019/20

Listado definitivo de asignación de estudantes a grupos de prácticas.

Inclúe as solicitudes admitidas de permuta e cambio de grupo