Abrese o prazo de admisión en réxime de cambio de universidade

Prazos de admisión

ABRESE O PRAZO DE ADMISIÓN EN RÉXIME DE CAMBIO DE UNIVERSIDADE E/OU ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS ESPAÑOIS DO 3 AO 14 DE XULLO DE 2017:           - Alumnos con estudos universitarios parciais españois procedentes doutras universidades que soliciten praza para seren admitidos nunha titulación da UDC

           - Alumnos da UDC que soliciten un cambio dos estudos oficiais que estivesen a realizar

           - Alumnos con estudos estranxeiros parciais ou con títulos sen homologación que solicita o cambio de universidade e/ou titulación  (Artigo 11 e Anexo II da Normativa de Xestión Académica 2017/2018)