Cambio de datas dalgúns exames de xuño por mor da ABAU

O pasado venres 1 de abril de 2022 celebrouse unha Xunta de Facultade na que se aprobou unha modificación dalgúns exames do mes de xuño pola coincidencia coas probas da ABAU que se celebrarán na nosa facultade.

Ler máis