Asignación de estudiantes a grupos/horarios

O procedemento de asignación de estudantes do GEI e GCED aos diferentes grupos/horarios finalizou.

Podes ver o grupo que se che asignou, entrando co teu usuario da UDC, na plataforma espazos.udc.es

Proximamente se abriran los plazos para permuta de grupo (entre estudiantes con la misma matrícula)solicitud de cambio de grupo (normativa).